856
http://aanbeveel.co.za/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/36/cropped-1568540193.png

Rene Pfaff & Vennote Sielkundiges

5 Heide Avenue, Cape Town 7130, Western Cape
Rene Pfaff & Vennote Sielkundiges http://aanbeveel.co.za/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/36/cropped-1568540193.png 076 317 6412 4.67 05 1

Gallery

Besigheidsbesonderhede

Jy het die reg om al die gawes te geniet wat die lewe bied...

Psigometriese assesserings


Assessering gedoen vir skoolgereedheid, skolastiese probleme, ADHD, beroepsvoorligting, persoonlikheids insig of emosionele probleme, asook vir werwings- en aanstellingsdoeleindes.

 Beroepsvoorligting
Die loopbaanberadingsproses help die individu om al hul unieke en spesifieke belangstellings, persoonlike eienskappe, aanleg, waardes, voorkeure en talente te identifiseer. Slegs wanneer u loopbaanbesluite neem wat hiermee ooreenstem, sal dit volhoubare werkstevredenheid verseker. Loopbaanvoorligting word aan hoërskoolleerlinge en volwassenes gegee.

 Hipnoterapie
Hipnose word as een van my terapiemiddele gebruik as ek met die kliënt saamstem dat dit die terapieproses kan ondersteun. Dit word volledig uiteengesit en die proses word altyd deur die kliënt bestuur. Hipnose word die beste beskryf as 'n veranderde bewussynstoestand, 'n veranderde bewussynstoestand, konsentrasie en persepsie. Tydens die ondervinding van hipnose bly die persoon in volle beheer en sou hulle ooit ongemaklik voel as gevolg van die ervaring, kan hy altyd sy oë oopmaak en die intervensie beëindig. Almal het op een of ander stadium hipnose ervaar. 'n Mens ervaar hipnose as 'n mens 'n uitgang mis as jy ry of as jy so besig is met TV kyk of 'n boek lees dat selfs iemand wat praat nie die aktiwiteite se aandag sal aflei nie. Hipnose is 'n baie kragtige instrument om genesing te vergemaklik, om negatiewe gewoontes of denke te verbreek en positiewe verandering teweeg te bring.

 Groepsterapie
Ek hou groepsessies vir vroue en kinders wat alledaagse probleme hanteer, insluitend selfbeeld, gevoelens van eensaamheid en isolasie, balans tussen werk en lewe, depressie en angs, ens.

 Paartjies / Gesinne


Voorhuwelikse berading

Paartjies / huweliksberading

Intervensies voor of na egskeiding

Gesinsterapie

 

 Kinders
As ek met kinders werk, gee ek 'n band met die kind en die ouer. Afhangend van die ouderdom van die kind, gebruik ek verskillende tegnieke en sal ek, waar toepaslik, die ouers, familielede en die skool betrek. Ek werk op die gebied van:

Leerprobleme

ADHD / ADD

outisme

Gedragsprobleme

Emosionele probleme

Speelterapie

Studiemetodes

Egskeidingsondersteuning

Sosiale vaardighede en vriendskappe

 

Adolessente / tieners
As ek met adolessente werk, is die jong persoon my belangrikste kliënt, aangesien vertroulikheid en vertroue noodsaaklik is vir ons verhouding. Ons gaan saam op 'n reis om die jong persoon in staat te stel om die moeilike uitdagings wat tieners in hierdie jare ondervind, die hoof te bied. Afhangend van die ouderdom en probleem waarmee ons werk, kan ouers, familielede of die skool betrokke wees. Die adolessent stuur hierdie proses en stap uiteindelik weg met 'n nuwe perspektief en lewensvaardighede. Ek werk gereeld saam

Selfbeeld

Portuurgroepdruk & vriendskap

Depressie 

Verhoudingsprobleme

Akademiese en skoolprobleme

 

Volwassenes
As ek met volwassenes werk, gebruik ek verskillende terapeutiese modelle en instrumente om die individu die beste te help in hul spesifieke omstandighede. Die doel is om 'n betroubare en gemaklike verhouding te bou vanwaar ons kan verken, insig kry en opbou. Elke individu moet uiteindelik voel dat hulle die nodige ondersteuning ontvang om huidige uitdagings die hoof te bied en dat hulle terapie met die nodige instrumente en vermoëns verlaat om hul situasie onafhanklik in die toekoms te bestuur

Ouerleiding

Emosionele probleme insluitend depressie

Angs, spanning, uitbranding en paniekaanvalle

Woede kwessies

Fobias / vrese

Gewigsverlies en lewenstylveranderings

Egskeiding of verhouding Ondersteuning

Loopbaan- of werks-probleme

 

 

Kaart ligging

Kaart Aanwysings

Pryslys

Assesserings
  • R 0.00

    Assessering gedoen vir skoolgereedheid, skolastiese probleme, ADHD, beroepsvoorligting, persoonlikheids insig of emosionele probleme, asook vir werwings- en aanstellingsdoeleindes.

Besigheids se AANBEVELINGS

Voeg nuwe Aanbeveling by

company map
5 Heide Avenue, Cape Town 7130, Western Cape

Kontak Persone

Marietjie Bothma (+)
© 2021 Kopiereg Aanbeveel